STORMENE vender hjem - Maria Helleberg præsenterer sin roman STORMENE

Fredag den 24. november 2017, kl. 19:00

STORMENE vender hjem

1.6. udkom STORMENE, en roman fra og om reformationen - det tidlige 1500-tal. Nu vender romanen hjem til en af de
bygninger, som inspirerede forfatteren.
I årevis boede hun dør om dør med karmeliternes kloster i Helsingør. Klosteret dukkede op i romanen, og nu dukker
romanen op i klosteret.


File 8309
Maria Helleberg, foto Stine Heilmann

STORMENE er et forsøg på at skildre Danmarks sidste revolution og borgerkrig gennem fire mennesker.
To fra samfundets absolutte top, og to fra middelklasse og kriminel underklasse, To tabere og to vindere.
Stygge Krumpen er en ung, ambitiøs embedsmand i det kongelige kancelli. Hans morbror er biskop, og han har
vilde håb om at avancere i kirken.
Elsebe Gyldenstjerne er en forældreløs 15-årig, fattig adelig pige, der bliver tvangsgift med en voldelig, 40 år
ældre mand.
Hun kæmper sig ud af sit helvedesægteskab. Han bliver helt uventet af kongen belønnet med et bispedømme.
Alt er egentlig forkert: han har svoret at leve i livslangt cølibat, hun er fraskilt og skandaliseret, hun ejer ingenting
og han misbruger sorgløst bispedømmets enorme indtægter. Hun er mindst af alt teolog, men elsker sin position.
Ikke mindst fordi den åbner døren til Elsebe.
De to forenes i en overvældende forelskelse, der udvikler sig til en passion, som bærer dem begge gennem fan-
tastisk magt, storhed og oplevelser, Men også gennem hån og misundelse. Og til sidst gennem tab af alt det,
de ejede og nød. Mens hun ganske ubemærket bliver lutheraner, udvikler han sig først efter seks års fængsel og
tab af titel, rigdom og ære til en glødende katolik.
Bag dem og nær dem færdes så den flygtede nonne Dorthe og karmelitermunken Andreas fra Helsingør.
De to vindere, der aldrig får lov at styre deres egne liv, før de finder sammen. Omkring dem hele den utrolige
verden fra Danmarkshistorien: Christian 2. og 3., Frederik 1., Mor Sigbrit, Mogens Gøje, Hans Tausen,
Poul Helgesen, Joachim Rønnow, Jørgen Friis, Skipper Clement, dronning Elisabeth...

Maria Helleberg vil fortælle om romanen og oplæse afsnit heraf, og der vil være musikalske indslag med middelaldermusiktruppen "Götterfunken".

Gratis adgang

Tilbage