Kirkebladet

"Luthers reformatoriske Opdagelse" (side 3-5)
- af Bjørn Standhart

Navnlig navne, nemlig
Bagsideartikel af John Zilmer

Lov og Evangelium - omtale af forsidebilledet
- af Jørgen Ingberg Henriksen

Igen pigekor i Sct. Mariæ kirke?
Side 11 samt på hjemmesidens forside

Omtale af kommende arrangementer:
IKON-gudstjenester (side 6)
To billedforedrag (side 6)
Høstgudstjeneste
med efterfølgende frokost (side 7)
Kulturnatten fredag den 29.9. (side 10)
Allehelgensandagt i Kronborg Slotskirke
søndag den 5. november (side 10)
Koncerter (side 11)
Babysalmesang (side 13)
Frokostmøder efteråret 2017 (side 14)
Menighedsmøde søndag den 8.10. (side 15)

Tillæg:
REFORMATIONENS STEMMER I HELSINGØR
Reformationsfestival 20. - 31. oktober 2017