Kirkebladet #1/2019

Bladet indeholder bl.a.:

Sognepræst Kirsten Evald Grønbech: Pietà (side 3-5)
Musik i Sct. Mariæ (side 6-7)
Sognepræst Jørgen Ingberg Henriksen
:
   2 billedkunstforedrag (side 10)
Babysalmesang foråret 2019 (side 11) 
Ikon-gudstjenester i foråret 2019 (side 12) 
Konfirmandindskrivning til konfirmation i 2019 (side 12)
 
Kirkestatistik Sct. Mariæ Sogn 2018 (side 13)
Frokostmøder i foråret (side 14)
Nyt fra pigekoret (side 15)
Bagsideartikel af Torben Bill-Jessen:
   "Da hvælvingen faldt ned i skolestuen"

K-blad 1-2019

kirkebladet

Kirkeblad 4/2018
Kirkebladet #4/2018
Kirkebladet #3/2018
Kirkebladet #3/2018
Kirkeblad 2018/#2 - Sct. Mariæ kirke
Kirkebladet #2/2018
Forside kirkebladet #1/2018
Kirkebladet #1/2018
Kirkebladet #4/2017
Kirkebladet #4/2017
Forside
Kirkebladet #3/2017
Forside
Kirkebladet #2/2017
Forside
Kirkebladet #1/2017
Forside
Kirkebladet #4/2016
Kirkebladet #3/2016