Kirkebladet

Kirkebladet #3/2021

Himmel, Helvede og Hverdagslivet
af Sigurd V. Stubbergaard (side 3-5) 
Babysalmesang (side 6)
Skumringsgudstjenester i Sct. Mariæ Kirke (side 6)
Sæsonstart for pigekoret og spirekoret (side 6)
Musik i Sct. Mariæ (side 10-11)
Høstgudstjeneste med efterfølgende frokost (side 11)
Helsingør Kirkegård i fortid, nutid og fremtid
- af Bjørn Standhart (side 12, 13 og 14)
Frokostmøder i efteråret 2021 (side 14)
Menighedsmøde den 3. oktober (side 15)
Sct. Mariæ Kirkes medvirken i Kulturnat i Helsingør (side 15)
Hestemøllestræde har atter fået sin brolægning
– og åbne rendestene – af Lars Bjørn Madsen (side 16)

sss

Tidligere numre

Vælg år
sss
Kirkebladet #3/2021
KB 2-2021
Kirkebladet #2/2021
KB 1-2021
Kirkebladet #1/2021