Kirkebladet #3/2018

Jørgen Gammelgaard : Kalkmalerier er billedkunst
  
i al fald i Sct. Mariæ Kirke  (side 3-5)

Musik i Sct. Mariæ Kirke (side 6-7)
Allehelgensandagt i Kronborg Slotskirke (side 10)
Festivalen Profetens Røst (side 11)
Pigekoret starter op efter sommerferien (side11)
Kulturnatten i Sct. Maræ kirke (side 12)
IKON-gudstjenester i Domkirken (side 12)
Babysalmesang (side 13)
Høstgudstjeneste (side 13)
Efterårets frokostmøder (se 14)
Præst i jobtræning
(side 15)
Menighedsmøde (side 15)
Sidste bagsideartikel fra John Zilmer (side 16)

Kirkebladet #3/2018

kirkebladet

Kirkebladet #4/2015
Kirkebladet #3/2015
Kirkebladet #2/2015
Kirkebladet #1/2015
Kirkebladet #4/2014
Kirkebladet #3/2014
Kirkebladet #2/2014
Kirkebladet #1/2014
Kirkebladet #4/2013
Kirkebladet #3/2013