Kontakt

Kirkens personale

Karina Boesen
Kordegn
Kirsten Evald Grønbech
Sognepræst, kbf.
Jørgen Ingberg Henriksen
Sognepræst, o.a.
Helle Hansen
Kirketjener
Søren Gleerup Hansen
Organist

Mail til henholdsvis sognepræster, organist, kordegn og kirketjener bedes sendt til den pågældende medarbejder.