Praktisk info

Her finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest stilles i Sct Mariæ Kirke. Har du forslag til andre punkter på listen, er du velkommen til at kontakte os.

Fødsler

Fødsler skal registreres i det sogn, hvor moderen bor.

Er man ikke gift, og ønsker man fælles forældremyndighed, afgives en
omsorgs- og ansvarserklæring på 
www.borger.dk inden 14 dage efter fødslen.

Yderligere vejledning findes på 
www.borger.dk.

Navngivning ved dåb

Der træffes aftale med en af præsterne.

Oplysning om navne og adresser på 2-5 faddere afleveres/sendes til kordegnen: sktmariae.sogn [at] km.dk

Navngivning uden dåb - Navneændring

Ansøgning om navngivning eller navneændring, skal foretages på www.borger.dk

En navneændring koster 500 kr., som betales samtidig med ansøgningen om navneændring.

Ifølge navneloven skal et barn navngives inden 6 måneder efter fødslen.

Vielse

Dato og tidspunkt for vielsen fastsættes ved henvendelse til sognepræsten.

Derefter henvender man sig til vielseskontoret i brudens bopælskommune, hvor man får udstedt en prøvelsesattest.

Denne afleveres sammen med dåbsattesterne til vielseskontoret.

Begravelse/bisættelse

Aftale om begravelseshandling træffes med præsten.

Herefter aftales praktiske detaljer med en bedemand/begravelsesforretning

Anmodning om begravelse foretages på 
www.borger.dk.
Her kan bedemanden eventuelt også være behjælpelig.

Konfirmation

Konfirmation i Sct. Mariæ kirke finder sted Store Bededag.

Indskrivning til konfirmation Store Bededag den 20. april 2021 finder
sted i Sct. Mariæ Præstegård torsdag den 26. marts 2020 kl. 16:00-18:00.


 

Kirkebil til gudstjeneste

For gangbesværede, der ønsker at deltage i gudstjenester, er det muligt at bestille kirkebil.

Man bestiller en taxa via Movias Flextur-ordning, betaler selv og får en kvittering, som så refunderes af kordegnen.

Movias Flextur-ordning tlf.: 70 26 27 27