Praktisk info

Her finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest stilles i Sct Mariæ Kirke. Har du forslag til andre punkter på listen, er du velkommen til at kontakte os.

Vielse

Dato og tidspunkt for vielsen fastsættes ved henvendelse til sognepræsten.

Derefter henvender man sig til vielseskontoret i brudens bopælskommune, hvor man får udstedt en prøvelsesattest.

Denne afleveres sammen med dåbsattesterne til vielseskontoret.

Kirkebil til gudstjeneste

For gangbesværede, der ønsker at deltage i gudstjenester, er det muligt at bestille kirkebil.

Man bestiller en taxa via Movias Flextur-ordning, betaler selv og får en kvittering, som så refunderes af kordegnen.

Movias Flextur-ordning tlf.: 70 26 27 27

Begravelse/bisættelse

Aftale om begravelseshandling træffes med præsten.

Herefter aftales praktiske detaljer med en bedemand/begravelsesforretning

Anmodning om begravelse foretages på 
www.borger.dk.
Her kan bedemanden eventuelt også være behjælpelig.

Navngivning uden dåb - Navneændring

Ansøgning om navngivning eller navneændring, skal foretages på www.borger.dk

En navneændring koster 500 kr., som betales samtidig med ansøgningen om navneændring.

Ifølge navneloven skal et barn navngives inden 6 måneder efter fødslen.

Navngivning ved dåb

Der træffes aftale med en af præsterne.

Oplysning om navne og adresser på 2-5 faddere afleveres/sendes til kordegnen: sktmariae.sogn [at] km.dk

Fødsler

Fødsler skal registreres i det sogn, hvor moderen bor.

Er man ikke gift, og ønsker man fælles forældremyndighed, afgives en
omsorgs- og ansvarserklæring på 
www.borger.dk inden 14 dage efter fødslen.

Yderligere vejledning findes på 
www.borger.dk.

Konfirmation

Konfirmation i Sct. Mariæ kirke finder sted Store Bededag.

Indskrivning til konfirmation Store Bededag den 30. april 2021 skulle have fundet sted
den 26. marts 2020. På grund af Corona-situationen udskydes indskrivningen til torsdag
den 14. maj 2020 kl. 16:00-18:00 i Sct. Mariæ Kirke.