Gl. Hellebækvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 2094 7457
peter_chr [at] stofanet.dk

Født i 1950

Har været medlem af menighedsrådet siden valget i 1980.
Udover kassererjobbet varetager Peter en stor del af sekretærarbejdet, idet menighedsrådets sekretariat er placeret hos ham.
Kirkeværge og kontaktperson er p.t. også en af Peters opgaver.
Vedligeholdelsen af kirkens hjemmeside og intranet er en af Peters 'frivillige' opgaver.
Medlem af forretningsudvalget og redaktionsudvalget.
Det civile arbejdsliv sluttede den 30.06.2015, da Peter gik på pension.