Menighedsrådet

Kommende rådsmøder

Alle møder er offentlige og holdes kl. 19.30 i foredragssalen.
Dagsorden for møder kan læses her på siden fra fredag før mødets afholdelse.
Referat fra møder kan læses her på siden senest fra søndag efter mødets afholdelse.

Offentligt rådsmøde Foredragssalen
Offentligt rådsmøde Foredragssalen
Offentligt rådsmøde Foredragssalen

Menighedsrådet

Peter Christiansen
Kasserer, kirkeværge og kontaktperson
Holger Hansen
Jørgen Ingberg Henriksen
Sognepræst, o.a.
Frede Oluf Jensen
Kisser Bjørn Madsen
Bjørn Standhart
Sigurd V. Stubbergaard
Sognepræst kbf.
Birthe Zetterwall Sørensen
Formand
Louise Klinke Øhrstrøm
Helle Øst
Næstformand

Korrespondance til menighedsrådet sendes til:
Sct. Mariæ Kirke, att. Peter Christiansen
Sct. Anna Gade 38, 3000  Helsingør
sekretariatet [at] sctmariae.dk 

Aktivitetsudvalg

Søren Gleeup Hansen
Jørgen Ingberg Henriksen
Frede Jensen
Birthe Zetterwall Sørensen
Louise Klinke Øhrstrøm
Helle Øst

Forretningsudvalg

Peter Christiansen
Birthe Zetterwall Sørensen
Helle Øst

Informationsudvalg

Peter Christiansen
Jørgen Ingberg Henriksen
Bjørn Standhart

Valgbestyrelse

Peter Christiansen (formand)
Frede Oluf Jensen
Bjørn Standhart

Menighedsrådets repræsentanter i Helsingør Menighedsplejes bestyrelse

Peter Christiansen
Bjørn Standhart

Menighedsrådets repræsentanter i Helsingør Kirkegårds bestyrelse

Kisser Bjørn Madsen
Bjørn Standhart (formand)
Jørgen Ingberg Henriksen

Menighedsrådets medlemmer af repræsentantskabet for Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg-Helsingør

Helle Øst
Jørgen Ingberg Henriksen