Menighedsrådet

Kommende rådsmøder

Menighedsrådet

Peter Christiansen
Kasserer, kirkeværge og kontaktperson
Kirsten Evald Grønbech
Sognepræst, kbf.
Holger Hansen
Jørgen Ingberg Henriksen
Sognepræst, o.a.
Frede Oluf Jensen
Kisser Bjørn Madsen
Bjørn Standhart
Birthe Zetterwall Sørensen
Formand
Louise Klinke Øhrstrøm
Helle Øst
Næstformand

Korrespondance til menighedsrådet sendes til:
Sct. Mariæ Kirke, att. Peter Christiansen
Sct. Anna Gade 38, 3000  Helsingør
sekretariatet [at] sctmariae.dk 

Aktivitetsudvalg

Kirsten Evald Grønbech
Søren Gleeup Hansen
Jørgen Ingberg Henriksen
Frede Jensen
Birthe Zetterwall Sørensen
Louise Klinke Øhrstrøm
Helle Øst

Forretningsudvalg

Peter Christiansen
Kirsten Evald Grønbech
Birthe Zetterwall Sørensen
Helle Øst

Informationsudvalg

Peter Christiansen
Kirsten Evald Grønbech
Jørgen Ingberg Henriksen
Bjørn Standhart

Valgbestyrelse

Peter Christiansen (formand)
Louise Klinke Øhrstrøm
Frede Oluf Jensen

Menighedsrådets repræsentanter i Helsingør Menighedsplejes bestyrelse

Jørgen Ingberg Henriksen
Peter Christiansen
Bjørn Standhart

Menighedsrådets repræsentanter i Helsingør Kirkegårds bestyrelse

Kisser Bjørn Madsen
Bjørn Standhart (formand)
Jørgen Ingberg Henriksen

Menighedsrådets medlemmer af repræsentantskabet for Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg-Helsingør

Helle Øst
Kirsten Evald Grønbech