Babysalmesang


I Sct. Mariæ kirke er der babysalmesang forår og efterår - med start henholdsvis den 1. februar og 1. september. 

En sæson er normalt på 12 sektioner og finder sted tirsdage kl. 11.00. 
Her mødes forældre (eller bedsteforældre) og deres babyer i kirkerummet til sang og bevægelse. Der synges salmevers, leges sanglege og danses.

Det er tydeligt, at børnene lytter, ser og mærker alt det, der foregår omkring dem, og det er netop hovedtanken med babysalmesang, at børnenes koncentrationsevne og musikalitet styrkes.

Det er sanger og musikpædagog Pernille Manly Larsen, der leder forløbet.

Det koster 200 kr. at deltage, og inkluderet i prisen er en babysalmebog.

Der oprettes hold, når der er 6 tilmeldte.

For yderligere oplysninger og tilmelding skriv til Pernille: Mail: pmanlarsen@gmail.com