Kirkekontoret er midlertidigt lukket

Kontoret er lukket, indtil Tine Brøcher der den 1. juni tiltræder ny kordegn.
 

Tine


Indtil da kan der rettes henvendelse således:
 

Mandag - torsdag:
Vestervang Kirkekontor, Gurrevej 66, 3000 Helsingør

Åbningstid:
Mandag-torsdag kl. 9-13 samt torsdag tillige kl. 16-18 · Telefon: 4921 0684Fredag:
Hornbæk Kirkekontor, Kirkestien 1, 3100 Hornbæk


Åbningstid:
Kl. 9-12 · Telefon: 4976 1960

Rundvisning:

Henvendelse vedr. rundvisning i kirke og kloster kan rettes telefonisk til
kirkeværge Peter Christiansen tirsdag-fredag kl. 10:00-11:00: Telefon 4921 0048