Menighedsrådets konstituering

Konstitueringen gav følgende resultat:

Formand                       Birthe Zetterwall Sørensen, Sophie Brahes Gade 10 st., 3000 Helsingør

Næstformand                Helle Øst, Lundegade 14 A, 2.th., 3000 Helsingør

Kirkeværge,
kasserer og                   Peter Christiansen, Gl. Hellebækvej 27, 3000 Helsingør
kontaktperson

Valgbestyrelse               Sigurd V. Stubbergaard, Sct. Anna Gade 40, 3000 Helsingør (formand)
                                       Louise Klinke Øhrstrøm, Baldersvej 9, 3000 Helsingør
                                       Sus Leth, Strandgade 83 3, 3000 Helsingør

Forretningsudvalg          Birthe Zetterwall Sørensen, Helle Øst, Sigurd V. Stubbergaard og Peter Christiansen

Bygningskyndig              Arkitekt John Krönlein