Menighedsrådvalg 2020

Ved valgforsamlingen den 15. september og den ekstraordinære valgforsamling den 6. oktober blev der valgt 8 medlemmer af Sct. Mariæ sogns menighedsråd:

Fristen for indlevering af kandidatlister udløb den 13. oktober kl. 19.00.

Der er ikke indleveret kandidatlister, hvor afstemningsvalget er aflyst, og menighedsrådet har følgende sammensætning:


Louise Klinke Øhrstrøm, Baldersvej 9, 3000 Helsingør

Birthe Zetterwall Sørensen, Sophie Brahes Gade 10, st., 3000 Helsingør

Niels Peter Christiansen, Gl. Hellebækvej 27, 3000 Helsingør

Helle Øst, Lundegade 14 A, st. tv., 3000 Helsingør

Bjørn Standhart, Montebello Alle 4 C, 3000 Helsingør

Sus Leth, Strandgade 83, 3., 3000 Helsingør

Bjarne Rodenkam Jørgensen, Kongedammen 8, 3000 Helsingør

Kirsten Madsen, Eremitvej 2 B, Højstrup, 3000  Helsingør

Som stedfortræder er valgt

Holger Johannes Grandlund Hansen, Kongedammen 28, st. tv., 3000  Helsingør
 

Det nye menighedsråds funktionsperioden begynder den 29. november.
 

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

Peter Christiansen
formand for valgbestyrelsen