"Saltet og Lyset, Synden og Dommen"


Festival
 

 

 

 

 

Festivalen, der skulle have været afviklet i foråret, blev på grund af
Covid-19 udskudt til efteråret.
Den finder sted fra onsdag den 28. oktober til søndag den 15. november.
Der ligger fra medio september nye foldere i kirkerne og kulturhusene, og
et udførligt program kan allerede nu findes på kirkernes hjemmesider.
Festivalen byder på foredrag, film, koncert, teater og samtaler foregår i
Vor Frue Kloster, Helsingør Domkirke, Kulturværftet og Toldkammeret.

Læs festivalprogrammet