Altertavle

Altertavle skænket til kirken 1637 af lensmanden på Kronborg, Frederik Urne og hustru Karen Arenfeldt. Billedet forestiller Jesu bøn i Gethsemane. Alterstager fra 1643 skænket af kirkeforstanderne Johan Hansen og Johan Wilders. Alterskranke skænket 1695 af købmand Bendix Hansen og hustru Christina Christensdatter. Den tidligere pragtfulde altertavle fra 1514 (et billede findes på nordre sideskibs 2. pille fra øst) findes på Nationalmuseet. Den forestiller Christian II og hans trolovede, senere dronning Elisabeth.