Praktisk info

Her finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest stilles i Sct Mariæ Kirke. Har du forslag til andre punkter på listen, er du velkommen til at kontakte os.

Fødsler

Fødsler skal registreres i det sogn, hvor moderen bor.

Er man ikke gift, og ønsker man fælles forældremyndighed, afgives en
omsorgs- og ansvarserklæring på www.borger.dk inden 28 dage efter fødslen.

Yderligere vejledning findes på www.borger.dk.

Begravelse / Bisættelse 

En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst.
Ved en begravelse eller bisættelse i kirken eller i kapellet bliver der sagt tak for den dødes liv og for alt, hvad andre mennesker fik lov at dele med ham eller hende. Der bliver også sat ord på sorgen over det, vi har mistet eller aldrig fik.
Før begravelsen eller bisættelsen taler de pårørende med præsten. Ved samtalen forbereder man begravelsen.
Man fortæller præsten om afdøde og vælger salmer. I samtalen kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg.

 

VÆRD AT VIDE

 

Dødsfaldet bliver normalt anmeldt til cpr-registret af lægen, der udfylder dødsattesten. Jeres bedemand vil typisk, i samarbejde med de pårørende, tage kontakt til en af kirkens præster for at fastsætte dato og tidspunkt for handlingen.
Bedemanden vil også være behjælpelig med at udfylde alle de nødvendige papirer.

Kirkebil til gudstjeneste

For gangbesværede, der ønsker at deltage i gudstjenester, er det muligt at bestille kirkebil.

Man bestiller en taxa via Movias Flextur-ordning, betaler selv og får en kvittering, som så refunderes af kordegnen.

Movias Flextur-ordning tlf.: 70 26 27 27

Konfirmation

Konfirmation

Konfirmationen er det ritual i kirken, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom. Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte om at være med dig, som han gav dig, da du blev døbt.

VÆRD AT VIDE

Konfirmation i Sct. Mariæ kirke plejede at finde sted Store Bededag, men på grund af afskaffelsen af dagen. Fra 2024 vil konfirmationer finder sted på Kristi Himmelfartsdag.

I 2023 er der konfirmation Sct. Mariæ kirke den 5. maj.

I 2024 er der konfirmation i Sct. Mariæ Kirke den 9. maj.


Du kan tilmelde dig digitalt: www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding
Som udgangspunkt skal man følge konfirmationsforberedelse og konfirmeres i den kirke, hvis sogn man bor i. Er du i tvivl om, hvilket sogn du bor i, så kan du finde det her: www.sogn.dk

Dåb

At døbe sit barn er at give det et tilhørsforhold, det har med sig livet igennem. Et livsgrundlag, som det deler med generationer af kristne før os. Gennem dåben vil barnet kunne se sig selv som Guds barn, så det kan vokse og gå ud i verden med troen på, at det er elsket og set med kærlighed af Gud – lige meget hvad andre mennesker måtte se eller mene.

Hvis du/I er i tvivl, om barnet skal døbes, kan det være en god idé at kontakte en af præsterne. Her vil spørgsmål om kristendom, tro og dåb kunne vendes og måske hjælpe til en afklaring.

VÆRD AT VIDE


NAVN OG DÅB

Det er jer som forældre, der giver jeres barn navn. Men det er først officielt, når det registreres. Det kan ske på www.borger.dk inden for det første halve år. Eller det sker i forbindelse med dåb.


SÅDAN GØR DU/I

Skal jeres barn døbes, skal I kontakte en af Sct. Mariæ Kirkes præster eller kirkekontoret. Før selve dåben mødes I til en samtale med præsten for at gennemgå det praktiske og drøfte dåbens betydning.


HVOR OG HVORNÅR

Dåben kan finde sted i Sct. Mariæ Kirke eller i Kronborg Slotskirke. Almindeligvis er dåben en del af søndagsgudstjenesten, men den kan også lægges på lørdage til en decideret dåbsgudstjeneste.


KONTAKT

Sognepræst Sigurd V.N. Stubbergaard, tlf. 5355 3004, mail svs@km.dk

Kirkekontor, tlf. 4921 1774, mail sktmariae.sogn@km.dk

Navngivning uden dåb - Navneændring

Ansøgning om navngivning eller navneændring, skal foretages på www.borger.dk.

En navneændring koster 518 kr., som betales samtidig med ansøgningen om navneændring.

Ifølge navneloven skal et barn navngives inden 6 måneder efter fødslen.

Vielse

Et kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par. Ved brylluppet siger parret ja til at leve sammen som ægtepar og til at elske og ære hinanden til døden dem skiller.

VÆRD AT VIDE

Dato og tidspunkt for vielsen fastsættes ved henvendelse til kirkekontor eller til en af kirkens præster. Et par uger før selve vielsen vil I blive kontaktet af præsten, så I kan mødes til en vielsessamtale.

Før vielsen skal I have en prøvelsesattest fra kommunen. I skal udfylde en ægteskabserklæring til kommunen på borger.dk for at få prøvelsesattesten. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder.

Når I har modtaget prøvelsesattesten, skal I på kirkekontor aflevere:

Prøvelsesattesten
Din og din kommende ægtefælles dåbsattest, hvis I ikke er fødselsregistreret
i Danmark.
Navn og adresse på to vidner
Ved navneændring skal der søges via www.borger.dk (Navneændring på
bryllupsdagen)
- også selvom det er skrevet i ægteskabserklæringen

SCT. MARIÆ KIRKE

Sct. Anna Gade 38
3000 Helsingør

Åbningstider:
Sommerhalvåret (16/5 - 15/9):
tirsdag-søndag fra kl. 10 - 15.

Vinterhalvåret (16/9 - 15/5):
tirsdag-søndag fra kl. 10 - 14.

Grundlovsdag, Juleaftensdag og
Nytårsaftensdag er kirken lukket.

SCT. MARIÆ KIRKES KONTOR

Sct. Anna Gade 38, 3000 Helsingør
Telefon: 4921 1774
sktmariae.sogn@km.dk

CVR-nr. 2325 8315
Bankkonto: 5357-0000358823
IBAN: DK5453570000358823
SWIFT-adresse/BIC: ALBADKKK
MobilePay: 39582


Åbningstider:
Tirsdag 9 -12 samt 16-18 og onsdag-fredag 9-12
Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag er kontoret lukket.