Menighedsrådets visioner og målsætninger

Sct. Mariæ Kirke favner bredt og har højt til loftet, så alle kan føle sig som en del af kirkens menighed. Vi forkynder det kristne budskab tro mod kirkens ritualer og historie, og vi har stor fokus på gudstjenesterne som kirkens faste hjerteslag, idet vi ønsker at opretholde en kultur, der understøtter en levende forkyndelse af det kristne budskab. Desuden har vi ønske om at tilbyde aktiviteter, der favner bredt – både for børn, voksne og ældre.

 

I Sct. Mariæ Kirke har vi stor fokus på musik, Spire- og Pigekor, foredrag og socialt samvær, der kan samle menigheden på tværs af generationer. Vi vil til stadighed arbejde med aktiviteter, der kan støtte de, som har det svært i vores sogn, f.eks. gennem menighedsplejen og sorggrupper.

 

Menighedsrådet ønsker, at Sct. Mariæ Kirke skal være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde engagerede og dygtige medarbejdere. Vi nærer stor hengivenhed over for de historiske rammer, hvori vi virker, og det er vigtigt at varetage kirkebygningernes vedligeholdelse, så de fremstår på smukkest mulige måde.   

- Sct. Mariæ Sogns Menighedsråd, juni 2024.

SCT. MARIÆ KIRKE

Sct. Anna Gade 38
3000 Helsingør

Åbningstider:
Sommerhalvåret (16/5 - 15/9):
tirsdag-søndag fra kl. 10 - 15.

Vinterhalvåret (16/9 - 15/5):
tirsdag-søndag fra kl. 10 - 14.

Grundlovsdag, Juleaftensdag og
Nytårsaftensdag er kirken lukket.

SCT. MARIÆ KIRKES KONTOR

Sct. Anna Gade 38, 3000 Helsingør
Telefon: 4921 1774
sktmariae.sogn@km.dk

CVR-nr. 2325 8315
Bankkonto: 5357-0000358823
IBAN: DK5453570000358823
SWIFT-adresse/BIC: ALBADKKK
MobilePay: 39582


Åbningstider:
Tirsdag 9 -12 samt 16-18 og onsdag-fredag 9-12
Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag er kontoret lukket.

SCT. MARIÆ KIRKE

Sct. Anna Gade 38
3000 Helsingør

Åbningstider:
Sommerhalvåret (16/5 - 15/9):
tirsdag-søndag fra kl. 10 - 15.

Vinterhalvåret (16/9 - 15/5):
tirsdag-søndag fra kl. 10 - 14.

Grundlovsdag, Juleaftensdag og
Nytårsaftensdag er kirken lukket.

SCT. MARIÆ KIRKES KONTOR

Sct. Anna Gade 38, 3000 Helsingør
Telefon: 4921 1774
sktmariae.sogn@km.dk

CVR-nr. 2325 8315
Bankkonto: 5357-0000358823
IBAN: DK5453570000358823
SWIFT-adresse/BIC: ALBADKKK
MobilePay: 39582


Åbningstider:
Tirsdag 9 -12 samt 16-18 og onsdag-fredag 9-12
Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag er kontoret lukket.