Barnestolen

Barnestol skænket 1638 af kirurg Blasius Møller og hustru Ellen Krabbe. Her sad faddere og dåbsgæster med børnene overfor døbefonten, der stod i søndre sideskibs vestende, (sml. nr. 22)