Døbefont

Døbefont
1584 fik stenhuggeren 8 skilling for at opsætte fonten, og maleren Wulff fik 12 daler og 1 ort for at male fonten. Det tilhørende dåbsfad har giverens navn indgraveret: Hinrick Hinrickesen de Backer fra Amsterdam, 1584. Fonten stod oprindelig i søndre sideskibs vestlige fag.